Home > Regions > Europe > Nu kan regnskabs-materiale opbevares i udlandet

Nu kan regnskabs-materiale opbevares i udlandet

Problemerne har særligt været gældende for danske datterselskaber af udenlandske koncerner med centrale bogføringssystemer.

Pr. 1. marts 2015 lettes disse problemer med en ændring af bogføringsloven, så regnskabsmateriale nu også kan opbevares uden for Danmark.  Følgende betingelser skal dog være opfyldt: