Home > Regions > Europe > Forslag til ny udbudslov offentliggjort

Forslag til ny udbudslov offentliggjort

Udbudslovsudvalget har haft til opgave et lave et forslag til en egentlig dansk udbudslov, der implementerer EU’s nye udbudsdirektiv. Hidtil er udbudsdirektiverne blevet implementeret direkte i dansk lov med en kortfattet bekendtgørelse.