Home > Regions > Europe > Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Viborg Byråd traf beslutningen om, at Viborg FF i en femårig periode må benytte eller sælge stadionnavnet til Viborg Stadion, der ikke fremstår som økonomisk forsvarlig.

I marts 2014 fandt Statsforvaltningen, at der ud fra de i sagen foreliggende oplysninger ikke var påvist en egentlig saglig kommunal interesse i den trufne beslutning, men at beslutningen nærmere og i det væsentlige syntes båret af hensynet til at give Viborg FF A/S en økonomisk håndsrækning, hvilket ikke er lovligt. Viborg Byråds beslutning fremstod derfor ikke som økonomisk forsvarlig.