Home > Regions > Europe > Bindende priser i frisørkæde

Bindende priser i frisørkæde

I ”kapitalkæder”, som er kendetegnet ved, at alle forretninger i kæden ejes af samme virksomhed, er ejeren fri til at bestemme alle aspekter af de enkelte forretningers drift, herunder hvilke produkter forretninger må sælge og til hvilke priser.

Er der derimod tale om en ”frivillig kæde”, hvor forretningerne ikke ejes af den samme virksomhed, er det forbudt for forretningerne at koordinere grundlæggende konkurrenceparametre. Hvis forretningerne i en sådan frivillig kæde i fællesskab aftaler, hvilke priser de skal tage for deres produkter, vil det kunne straffes som et kartel. Der kan i givet fald blive tale om ikke blot bøder men også fængselsstraf til de involverede personer.