Home > Regions > Europe > Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalingerne er udarbejdet i forlængelse af den nye lov om erhvervsdrivende fonde, der blev vedtaget den 3. juni 2014.

Loven indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.