Home > Regions > Europe > Dette må du vite hvis du blir utsatt for ykesskade

Dette må du vite hvis du blir utsatt for ykesskade

Dersom du rammes av yrkesskade som fører til medisinsk invaliditet utover 15 % og som reduserer arbeidsevnen og mulighetene, har du krav på en rekke rettigheter både fra forsikringsselskap og fra NAV.

En av disse rettighetene er ménerstatning etter folketrygdloven.  Her har loven lagt opp til to ulike beregningsmåter som den yrkesskadete selv kan velge mellom:  More…