Home > Regions > Europe > Fler advokater du vill ha på din sida!

Fler advokater du vill ha på din sida!

Hellström fortsätter att expandera och välkomnar Kristoffer Clausen som biträdande jurist på advokatbyrån. Kristoffer kommer närmast från en tjänst som hovrättsfiskal på Göta Hovrätt. Mer om Kristoffer Clausen finner du i länken till höger.