Home > Regions > Europe > Udlæg i mælkekvote

Udlæg i mælkekvote

Det har ifølge retspraksis hidtil ikke været muligt at foretage udlæg i en mælkekvote. Det har været anført, at en mælkekvote er en offentligretlig og administrativ fastsat begrænsning i mælkeproducentens adgang til at levere mere mælk end den tildelte kvote.

Mælkekvoten giver en leveringsret, og leverer mælkeproducenten mere mælk end kvoten, pålægges han en afgift. Mælkeproducenten kan sælge kvoten, men da eventuelt salg af kvoten alene beror på mælkeproducentens beslutning, er mælkekvoten ikke anset for at være et særskilt formueaktiv, der kan foretages udlæg i.