Home > Regions > Europe > Betaling anset for sket ved debitering på lejers konto

Betaling anset for sket ved debitering på lejers konto

Under højesteretssagen påstod udlejer stadfæstelse af Østre Landsrets kendelse, hvor Østre Landsret havde fundet, at udsættelsesforretningen kunne fremmes, mens lejer nedlagde påstand om, at begæringen om udsættelse af lejemålet blev nægtet fremme.

Lejer havde siden 1994 været lejer af erhvervslejemålet. Ved brev af 18. januar 2012 fremsendte udlejer påkrav om betaling af en restance. Efterfølgende foretog lejer indbetalinger. Saldoen i udlejers favør var herefter kr. 1.394,72.