Home > Regions > Europe > Andra Rubene and Māra Stabulniece participated in the Ministry of Justice Commercial law conference on piercing the corporate veil in Latvia

Andra Rubene and Māra Stabulniece participated in the Ministry of Justice Commercial law conference on piercing the corporate veil in Latvia

On 30 May 2013 Andra Rubene and Māra Stabulniece participated in the annual Commercial Law Conference organised by the Ministry of Justice in co-operation with the University of Latvia and presented a lecture on Piercing the corporate veil in Latvia dealing with the Latvian Group of Companies Law and Latvian Commercial Law norms governing liability of dominant undertaking and its management institution members for obligations of dependent company (Koncernu likums v. Komerclikums: valdošā uzņēmuma uz līdzdalības pamata un tā pārvaldes locekļu atbildība par atkarīgās sabiedrības saistībām).